Final Cut Pro X

Final Cut Pro X Grunder (Docendo, 2013) är en handbok i Apples eget videoredigeringsprogram. Final Cut Pro X är ett enkelt, kreativt och användarvänligt program som vänder sig till så väl amatörer som proffs.

 

Final Cut Pro 7

Apple Final Cut – grundkurs (Docendo, 2010) behandlar föregångaren till Final Cut Pro X. FCP7 används fortfarande av många idag även om programmet inte längre går att köpa från Apple och därför inte uppdateras. Final Cut Pro 7 har betydligt mer gemensamt med redigeringsprogrammet Premiere Pro än med Final Cut Pro X.

Final Cut Pro X och Apple Final Cut  kan beställas hos AdLibris, Bokus och Docendo AB. De finns även på bibliotek.