UrvalEn film om kvinnoforskning i Sverige och om kvinnans ställning vid svenska universitet. Intervjuer med Karin Westman-Berg, Asta Ekenvall, Eva Åsbrink m.fl.
Sänd på SVT, inledde även UR:s serie om kvinnohistoria. Längd: 30 min

Längd utdrag: 5, 24 min